fbpx

This is a FAQ page

1
Köznapi nyelvben az új, a más, az eltérő, a modern, haladó, szabad, jelentésében használatos. Fenntartói, iskolaszervezési szempontból a nem állami kontextusában használatos. A tanári szerep más, mint a hagyományos iskolákban, a tanár az alkotói folyamat része. A munkaformák közül a frontális szinte alig fordul elő (hisz a tanár nem előad), egyéni vagy csoportmunka zajlik.
2
A projektpedagógia kidolgozója John Dewey, amerikai filozófus és pedagógus, a Chicagói Egyetem tanára, aki a XIX. század utolsó éveiben teremtette meg kísérleti iskolájában a módszer alapjait. Itt dolgozta ki és alkalmazta először újító gondolatait. Pedagógiai elképzeléseit a The School and Society (Iskola és társadalom, 1899) és a Democracy and Education (Demokrácia és nevelés 1916) című műveiben fejtette ki. A projekt egy olyan sajátos tanulási egység, tanulási technika, ismeretszerzési folyamat, amely az elsajátítást egy alkotó folyamat részeként és eredményeként valósítja meg. A módszer lényege nem kizárólag az, hogy a tanulók egy-egy problémára megoldást találjanak, hanem az, hogy a lehető legtöbb összefüggést és kapcsolódási pontját is felfedjék. A passzív befogadó és feldolgozó magatartás helyett a diáknak lehetősége van saját meglévő képességeinek, viselkedési formáinak kipróbálására, és újak kialakítására. (Dr. Illés Valér: Projektmódszer az oktatásban)
3
A módszer fő gondolata, hogy nem a kor, hanem a szint számít. Az oktatás személyre szabásának célja: az egyediség, a személyes potenciál maximalizálása, a tanulók aktivitásának növelése. A személyre szabott oktatás lényegében a tanulók kezébe adja az irányítást abban a tekintetben, hogy mit, hogyan, mikor, hol és kivel tanuljanak. (Prof. John West-Burnham: Leadership for Tomorrow)
4
Az ismereteket nem tantárgyakban elkülönítve sajátítják el a diákok, hanem egy-egy témát körüljárva projekteket készítenek az egyes tudományterületek érintésével. Ez a módszer a valós élethelyzetekre készíti fel a diákokat.
5
• választható tantárgyak • választható nehézségi szintek • emelt szintű angol nyelvű oktatás • jegyek helyett kreditrendszer • nincsenek évközi dolgozatok • több hónapos gyakornoki program
6
Komáromban. Az ideális helyet eddig kerestük a városon belül. Örömmel tudatjuk, hogy megtaláltuk az igazit. Egy 1911-ben épült, jelenleg felújítás alatt álló épületbe szerettünk bele, ami hamarosan költözhető.
7
Ez a tanulási és tanítási modell 4 tanárt különböztet meg. • a mestertanár: aki a tudományterület szakértője, ő dolgozza ki az egyes témákat, ő látja át teljesen merre tart az adott tudományág, és ez szerint alakítja a projekteket is. • a mentor: az egyes témákon belül ő építi fel a hetek menetét, módszertanilag ő alapozza meg a tanultakat • a szaktanár: egy-egy résztéma ismerője, kutatója, előadásokat tart az adott témában, segíti a diákok felkészülését, segít eligazodni a szakirodalomban • az oktatásszervező: sok esetben összeolvad a mentori feladatokkal. Az oktatásvezető figyeli a diákok fejlődését, tartja a kapcsolatot a mester- és szaktanárokkal valamint a szülőkkel.
8
Az alternatív iskolák önfenntartóak. A magas szintű oktatási feltételeket a tandíj által biztosítja. Az amerikai magániskolák éves tandíja 15 ezer dollártól kezdődik. A Grundon az egy főre jutó havi hozzájárulás átlagos mértéke 500 euró.
9
• 10-15 fős tanulócsoportok • személyre szabott oktatás • többnyelvű környezet • külföldi továbbtanulás lehetősége • amerikai érettségi • gyakorlati tudás • élményközpontú és motiváló