Ahogy működünk

Tanulócsoportokkal dolgozunk, ahol a 10-15 fős létszám lehetővé teszi a személyre szabott oktatást. A szokványos tanterveket projektmódszerrel témakörökké bontottuk, amely utat enged a szabadabb tanulásnak. A témakörök általában hetente változnak és ciklikusan ismétlődnek az év során. Mivel a cél a gyakorlati tudás megszerzése, nagy hangsúlyt fektetünk a tapasztalatra az egyes projekteken belül. A gyakornoki lehetőség, a vállalkozásokkal való szoros együttműködés is ezt szolgálja.

A módszertani változtatások lehetővé teszik, hogy a diákok időt nyerjenek, hisz az átlagos 33 hét helyett akár 21 hét alatt teljesíthetik a tanévet.

A fennmaradó időben elmélyülhetnek az általuk választott témakörökben, továbbhaladhatnak, vagy ha szükségét érzik, újratanulhatják az egyes részeket. Az év során a  diákok krediteket gyűjtenek és portfóliót készítenek a tanultakról, kikerülve ezáltal a jegyek bűvköréből.

Lehetőség van amerikai érettségi megszerzésére is. A Clonlara michigani iskola 1967-óta működik, és off-campus programjában lehetőséget ad magyar diákoknak is, hogy  érettségihez jussanak.  Ha a cél a külföldi továbbtanulás, a világ olyan nívósabb egyetemeire való bejutás, ahova a hazai érettségi nem elég, mi ebben is tudunk segíteni.

Főként a 14-19 éves korosztály jelentkezését várjuk.

A lehetőségekről:

  • személyre szabott oktatás
  • gyakornoki program vállalkozásoknál
  • valódi tapasztalatszerzés
  • nyelvvizsga angol nyelvből
  • amerikai érettségi megszerzésének lehetősége

Az érettségi követelmények része minimum 22 tanulmányi kredit teljesítése. A diákok választhatnak, hogy a nemzetközi vagy az amerikai kredit követelményeket kívánják teljesíteni. Ez utóbbi az Egyesült Államokban továbbtanulni tervező diákok számára célszerű.

 
Témakörök Ajánlott kurzusok Kreditek
Kultúra  Magyar nyelv és irodalom 4
Nyilvános beszéd 0,5
STEM  Tudomány és technológia 3
Matematika 2
Társadalomismeret   Történelem 1
Államismeret 0,5
Földrajz 0,5
Egészség és mozgás   1,5
Szabadon választható Diák által választott témák 7

 

A Clonlara a Carnegie kreditegységet veszi alapul, ahol 180 óra munka felel meg egy kreditpontnak. A tanulmányi követelmények része egy Capstone projekt megvalósítása 0,5-2,0 kredit értékben. Ez a szokásos kredit tevékenységnél nagyobb mélységben kidolgozott projektmunka és egy hozzá tartozó portfólió elkészítése az érettségi évében.
A diákok általában 5-6 kreditpontot gyűjtenek össze évente. Akik szeretnék tanulásukat felgyorsítani, maximum 9 kreditpontot gyűjthetnek össze. A szabadon választható tárgyak skálája nagyon széles – csak a képzelet és a lehetőségek szabnak határt: nyelvek, programozás, 3-D tervezés, festészet, zene, főzés, barkácsolás, stb.

Fontos hangsúlyozni, hogy a Grundon nem csak az érettségi a cél, hangsúlyt kap az odavezető út is, amely izgalmas és változatos.

A tandíjról és a csoport működéséről e-mailben vagy fórumainkon kaphatnak bővebb tájékoztatást.