fbpx

Készségfejlesztés

Tanulócsoportokkal dolgozunk, ahol a 10-15 fős létszám lehetővé teszi a személyre szabott oktatást.

Célunk, hogy diákjaink a megszerzett ismereteiket a való életben is használni tudják. Az összefüggésrendszerek, a kritikai gondolkodás, a problémamegoldó képesség, a csapatdinamika, a vitakészség mind olyan kompetenciák, amelyekre szükségük lesz a jövőben.

A munkaerőpiac gyorsan változik, a kutatások a következő évtizedekben pedig komoly változásokat jósolnak, így a személyes és szociális készségek egyre fontosabbá válnak. Az érzelmi stabilitás és a kreativitás meghatározó kompetenciái lesznek a jövőnknek.

 

Az angol nyelvtudás már nem plusz készség, hanem egy elvárt, elengedhetetlen képesség a munkaerőpiacon. Célunk az angol nyelv mindennapi kommunikációba emelése. Oktatási programunk magyar nyelvű, de az angol nyelv használata kiemelten fontos. A Junior és Senior évfolyamokban azon diákoknak, akik külföldi továbbtanulást terveznek, az angol nyelv használatának aránya megemelkedik.

 

Célunk, hogy diákjaink a Grundon megszerzett képességek és nyelvtudás birtokában könnyen boldoguljanak a világ bármely pontján.

 

A kompetenciafejlesztés és élményalapú oktatás mellett

lehetőség van amerikai érettségi megszerzésére is.

 

A Clonlara michigani iskola 1967-óta működik, és off-campus programjában lehetőséget ad magyar diákoknak is, hogy  érettségihez jussanak.  Ha a cél a külföldi továbbtanulás, a világ olyan nívósabb egyetemeire való bejutás, ahova a hazai érettségi nem elég, mi ebben is tudunk segíteni.

Az érettségi követelmények része minimum 22 tanulmányi kredit teljesítése. A diákok választhatnak, hogy a nemzetközi vagy az amerikai kredit követelményeket kívánják teljesíteni. Ez utóbbi az Egyesült Államokban továbbtanulni tervező diákok számára célszerű.

 
Témakörök Ajánlott kurzusok Kreditek
Kultúra  Magyar nyelv és irodalom 4
Nyilvános beszéd 0,5
STEM  Tudomány és technológia 3
Matematika 2
Társadalomismeret   Történelem 1
Államismeret 0,5
Földrajz 0,5
Egészség és mozgás   1,5
Szabadon választható Diák által választott témák 7

 

A Clonlara a Carnegie kreditegységet veszi alapul, ahol 180 óra munka felel meg egy kreditpontnak. A tanulmányi követelmények része egy Capstone projekt megvalósítása 0,5-2,0 kredit értékben. Ez a szokásos kredit tevékenységnél nagyobb mélységben kidolgozott projektmunka és egy hozzá tartozó portfólió elkészítése az érettségi évében.
A diákok általában 5-6 kreditpontot gyűjtenek össze évente. Akik szeretnék tanulásukat felgyorsítani, maximum 9 kreditpontot gyűjthetnek össze. A szabadon választható tárgyak skálája nagyon széles – csak a képzelet és a lehetőségek szabnak határt: nyelvek, programozás, 3-D tervezés, festészet, zene, főzés, barkácsolás stb.

A Grundon nem csak az érettségi a cél, hangsúlyt kap az odavezető út is, amely izgalmas és változatos.

A csoport működéséről e-mailben vagy fórumainkon kaphatnak bővebb tájékoztatást.